top of page

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI NGAY HÔM NAY

Chúng tôi đang tận tâm để xây dựng một ngày mai tốt đẹp hơn, nhưng chúng tôi không thể làm được điều đó nếu không có bạn. Cho dù bạn đang muốn hợp tác với chúng tôi trong các sự kiện, có câu hỏi về tổ chức của chúng tôi và cách tham gia, hoặc nếu bạn muốn cho chúng tôi biết về các vấn đề địa phương mà bạn quan tâm, chúng tôi muốn nghe về điều đó. Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào.

972-284-9073

Mesquite, Texas

Cảm ơn bạn đã gửi!

bottom of page