top of page

tham gia vào cộng đồng của chúng tôi

IMG_5332.JPG
Group2Photo.jpg

Trở thành thành viên

Bằng cách trở thành thành viên ngay bây giờ, bạn sẽ hỗ trợ các chiến dịch địa phương, giúp chúng tôi thu hút thêm những người mới tham gia đóng vai trò tích cực trong chính trị và đảm bảo rằng chúng tôi có thể thực hiện tầm nhìn của mình về cộng đồng ở Quận Đông Dallas.

Tình nguyện viên

Chúng tôi hoan nghênh tất cả các Tình nguyện viên cam kết với các giá trị Dân chủ và có cơ hội tại địa phương, bao gồm ngân hàng qua điện thoại, gõ cửa, truyền thông xã hội, công nghệ, v.v. Hãy cho chúng tôi biết bạn muốn tham gia như thế nào.

Quyên góp

Các khoản đóng góp của bạn cho Đảng Dân chủ Quận Đông Dallas sẽ hướng tới việc tài trợ cho tài liệu chiến dịch của chúng tôi, tiếp cận cộng đồng, các sự kiện địa phương và hơn thế nữa.

Donate
20200503_151521_0000.png
bottom of page